Belos hlebovi – primeri iz programa

DRUID“ hleb je crni posni mešani integralni hleb od pšeničnog brašna T- 850/950, mekinja, integralnog brašna pšenice, ovsa, raži, ječma i heljde, vode, kvasca, soli i biljnog ulja sa dodatkom kalijuma, vitamina B2, B6, B9 i B12 i vitamina C (koji se zajedno sa vitaminom B12 naziva antikancerogena kombinacija), odobren mišljenjem farmaceutskog fakulteta u Beogradu 2/949-2od 21.12.2013, laboratorijskim ispitivanjem u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, Centar za higijenu i humanu ekologiju, analiza br 13-05-1473-1475 od 4.11.2013god. i Rešenjem br.1-УП-14835/4/2012 od 13.11.20.13.god. donešenim u Ministarstvu zdravlja – odeljenjenje za sanitarnu inspekciju. Preporučuje se deci u periodu rasta, sportistima, rekonvalescentima, osobama sa slabijom probavom i svima koji drže do svog zdravlja i kvalitetne ishrane. Biodostupnost do 100%. ‘Teško umu ako nema snagu!’

GVOZD“ hleb je mešani posni crni integralni hleb od pšeničnog brašna T-850/950, integralnog brašna pšenice, raži, ovsa, jecma, heljde, mekinja, vode, soli, kvasca i biljnog ulja sa dodatkom gvožđa i pratećih vitamina B1, B2, B3, B6, B9 i B12, odobren mišljenjem farmaceutskog fakulteta u Beogradu 2/949-2od 21.12.2013, laboratorijskim ispitivanjem u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, Centar za higijenu i humanu ekologiju, analiza br 13-05-1473-1475 od 4.11.2013god. i Rešenjem br.1-УП-14835/4/2012 od 13.11.20.13.god. donešenim u Ministarstvu zdravlja – odeljenjenje za sanitarnu inspekciju. Preporučuje se zdravima, osobama sa manjkom gvoždja, iscrpljenim osobama, dijabetičarima, gojaznim, sportistima i svima koji drže do svog zdravlja i kvalitetne ishrane. Biodostupnost do 100%. ‘Zdravije od zdravog!’

ŽITOS“ hleb je mešani crni posni integralni hleb od brasna T-850/950, integralnog brasna pšenice, raži, ovsa, heljde, ječma, mekinja, soli, kvasca, vode, biljnog ulja sa dodatkom fitokompozicije inulina, prah korena cikorije, prah korena sladića, prah rizoma đumbira, taurina, inulina radi boljeg iskorišćenja hrane i podizanja energetskog nivoa organizma, odobren mišljenjem farmaceutskog fakulteta u Beogradu 2/949-2od 21.12.2013, laboratorijskim ispitivanjem u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, Centar za higijenu i humanu ekologiju, analiza br 13-05-1473-1475 od 4.11.2013god. i Rešenjem br.1-УП-14835/4/2012 od 13.11.20.13.god. donešenim u ministarstvu zdravlja – odeljenjenje za sanitarnu inspekciju. Preporučuje se iscrpljenim osobama, gojaznim, dijabetičarima, sportistima i svima koji drže do svog zdravlja i kvalitetne ishrane. Biodostupnost do 100%. ‘Hrana je temelj i krov života!’

DIKOS“ hleb je crni mešani integralni posni hleb od brasna tipa T-850/950, inregralnih brasna raži, pšenice, ječma, heljde, ovsa, vode, soli, kvasca i biljnog ulja, sa dodatkom fitokompozicije laminarije, mleka lista čička, rizoma djumbira, nane, selena (selenometionina) i joda, odobren mišljenjem farmaceutskog fakulteta u Beogradu 2/949-2od 21.12.2013, laboratorijskim ispitivanjem u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, Centar za higijenu i humanu ekologiju, analiza br 13-05-1473-1475 od 4.11.2013god. i Rešenjem br.1-УП-14835/4/2012 od 13.11.20.13.god. donešenim u Ministarstvu zdravlja – odeljenjenje za sanitarnu inspekciju. Selen je u obliku selenometionina koji obezbeđuje biodostupnost 100%. Dodata je laminarija, nana, mleko lista čička, prah rizoma đumbira. Preporučuje se zdravima, iscrpljenim osobama, gojaznim, sportistima i svima koji drže do kvalitetne ishrane, svog zdravlja, osmeha, životne radosti i potomaka.

Share